Szkaplerz karmelitański

 

SZKAPLERZ    KARMELITAŃSKI

 

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i  wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!”  św. Jan Paweł II

 

Szkaplerz NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży. Potwierdzili je: Klemens VII (bullą z dnia 12 sierpnia 1530 r.), Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII (1951), bł. Paweł VI i św. Jan Paweł II (2001).

Szkaplerz w istocie jest „habitem". Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym stopniu do Zakonu karmelitańskiego, poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa (św. Jan Paweł II). Serce nabożeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót.

 

ZNACZENIE  DUCHOWE  SZKAPLERZA

 1. Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia. Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej służyć.
 2. Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy” (św. Jan Paweł II).
 3. Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia i rozszerzania Jej czci.
 4. Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję apostolską oraz żyć w zjednoczeniu z Chrystusem i z Maryją.

 

OBIETNICE  SZKAPLERZNE

Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szkaplerzem św. dwie wielkie obietnice Maryi i dwie łaski, które z nich wypływają:

 1. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Maryja tym samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze zbawienia.
 2. Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawienie z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r. i następnych), tym, którzy nosząc Szkaplerz, zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie. Maryja obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na drodze uświęcenia.
 3. Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne zbawienie.
 4. Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego za życia i po śmierci (w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach, a dla członków w kanonicznie erygowanej wspólnocie Bractwa Szkaplerznego także udział w odpustach Zakonu), gdyż Matka i Królowa Karmelu jednoczy ze sobą w jedną Rodzinę tych, którzy przyjmują Szkaplerz św.

 

ZOBOWIĄZANIA  SZKAPLERZNE

Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic związanych ze Szkaplerzem, potrzeba z naszej strony gotowości do podjęcia pewnych zobowiązań:

 1. Zobowiązanie się do troski o swoje zbawienie i zbawienie innych. Podstawowymi wymaganiami są: staranie się o swoje zbawienie, zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych, unikanie grzechu śmiertelnego i życie w łasce uświęcającej. Jest to także świadome i dobrowolne podejmowanie wyrzeczeń w celu przezwyciężenia zła, wynagrodzenia Bogu i uświęcenia bliźnich.
 2. Zobowiązanie się do zachowania czystości według stanu, naśladowania cnót Matki Bożej i starania się o świętość życia, aby móc za Jej wstawiennictwem być wybawionym z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. Codziennie należy więc poświęcić jakiś czas na rozmyślanie nad życiem Maryi (np. w tajemnicach Różańca św.), by umieć Ją naśladować.
 3. Zobowiązanie się do codziennej modlitwy, zwłaszcza maryjnej. Codzienne odnawiamy poświęcenie się Maryi przez modlitwę nadaną przez kapłana w dniu przyjęcia Szkaplerza (zazwyczaj jest to: Pod Twoją obronę, Witaj Królowo lub 3 Zdrowaś Maryjo).
 4. Zobowiązanie się do życia duchem i apostolstwem Zakonu Karmelitańskiego. Uwzględniając charakter naszego powołania i będąc członkiem erygowanej prawnie wspólnoty Bractwa Szkaplerznego, w jedności z całym Zakonem, zobowiązujemy się raz w roku odprawić w dniach od 7 do 15 lipca nowennę ku czci Matki Bożej Szkaplerznej (prywatnie lub wspólnotowo) i przystąpić do sakramentów świętych, by w dniu 16 lipca, w samą uroczystość otrzymać odpust zupełny, ofiarowany za siebie lub za zmarłych. Uczestniczymy też w spotkaniach Rodziny Szkaplerznej.

 

WSKAZANIA  DOTYCZĄCE  SZKAPLERZA

Aby godnie przyjąć i nosić Szkaplerz św., należy:

♦ nabyć Szkaplerz św. (klasztory Karmelu, dobre sklepy katolickie i wydawnictwa, także zamówienie telefoniczne lub internetowe, np.  Karmelitana w Czernej www.ksiegarnia.karmelczerna.pl,  Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie www.wkb.krakow.pl)   

♦ przygotować się duchowo przez pojednanie z Bogiem, Spowiedź i Komunię św. (stan łaski uświęcającej jest warunkiem otrzymania odpustu zupełnego w dniu wstąpienia do lokalnej w parafii spotykającej się co miesiąc wspólnoty Bractwa Szkaplerznego),

♦ poprosić kapłana o poświęcenie i nałożenie Szkaplerza w swojej parafii lub klasztorze karmelitańskim. Każdy kapłan i diakon katolicki może błogosławić i nałożyć Szkaplerz karmelitański według Obrzędu zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską (tekst dostępny na www.szkaplerz.pl w modlitewniku). Nie nakładamy go sami, ale otrzymujemy tak jak habit zakonny lub obrączkę. Szkaplerz winien być nakładany po uprzednim poświęceniu. Kapłan wyznacza także codzienną modlitwę.

♦ wypełnić potem świadectwo przyjęcia Szkaplerza i przesłać je na podany na końcu adres pocztowy Sanktuarium w Czernej, by dokonać wpisu do Księgi Rodziny Szkaplerznej (to nie jest jeszcze przyjęcie do Bractwa).

Szkaplerz nosimy na szyi tak, aby jedna jego część spoczywała na piersi, a druga na plecach (można go potem zastąpić dowolnie medalikiem szkaplerznym, nie potrzeba jego poświęcenia). Zniszczonego Szkaplerza nie powinno się wyrzucać, gdyż został poświęcony, lecz najlepiej go spalić. Po przyjęciu Szkaplerza możemy pogłębiać naszą maryjną karmelitańską duchowość we wspólnotach Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) w prawie 200 miejscach w Polsce. Można zaprenumerować formacyjno-informacyjny kwartalnik „Rodzina Szkaplerzna”.  Więcej informacji:

 

Bractwo Szkaplerzne (Rodzina Szkaplerzna) Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Sekretariat Prowincjalny

wtorek 11.00-16.00  tel. 12 258 30 57;  moderator prowincjalny tel. 797 002 368 

 www.szkaplerz.pl;  rodzina@szkaplerz.pl szkaplerz@karmel.pl

nr konta bank. Bractwa: 98 1600 1013 1844 4951 0000 0009

 

Księgarnia Karmelitana Czerna tel. 12 258 30 77 karmelitana@interia.pl

 

SANKTUARIUM  MATKI  BOŻEJ  SZKAPLERZNEJ

Czerna 79, 32 - 065 Krzeszowice tel.12 282 00 65, www.karmelczerna.pl czerna@karmel.pl

Zapamiętaj mnie (90 dni)