Dotacje i granty

           

                                                                                                Dotacje i granty:

 

1. W 2019 r. Parafia uzyskała ze środków Gminy Pawłowice dotację celową na realizacje zadania: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii przy kościele sw. Michała Archanioła w Krzyżowicach" w wysokości 50.000,00 zł.

 

 

2.W 2019 r.  Parafia  otrzymała darowizne z Fundacji JSW na realizację zadania: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii przy kościele sw. Michała Archanioła w Krzyżowicach, a także uszkodzonej części odeskowania i konstrukcji dachu oraz kominów" w wysokości 45.000,00 zł.

    

 

3. W 2022 r. Parafia otrzymała darowiznę z Fundacji JSW na realizację zadania: "Stworzenie sali spotkań i edukacji świętej Barbary w budynku Domu Katechetycznego w Krzyżowicach" w wysokości:30.000,00 zł.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)