Święcenia diakonatu br. Marcina Fizia OCD-Krzyżowice 6 X 2018 r.

Zapamiętaj mnie (90 dni)